Articles

8 sierpnia, 2023

Warsztaty w języku ukraińskim

29 lipca zakończył się kolejny cykl warsztatów w języku ukraińskim, który odbywał się w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Warsztaty z samoopieki były prowadzone przez dwie certyfikowane liderki Panią prof. Ianę Andreievę oraz Panią Lianę Kornienko. Organizacja warsztatów odbyła się dzięki współpracy NIGRiR i naszych liderek z Fundacją Centrum Praw Kobiet, która rozpowszechniła informację…

View details