2023-08-08

Warsztaty w języku ukraińskim

Warsztaty Samoopieki (2)

29 lipca zakończył się kolejny cykl warsztatów w języku ukraińskim, który odbywał się w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Warsztaty z samoopieki były prowadzone przez dwie certyfikowane liderki Panią prof. Ianę Andreievę oraz Panią Lianę Kornienko. Organizacja warsztatów odbyła się dzięki współpracy NIGRiR i naszych liderek z Fundacją Centrum Praw Kobiet, która rozpowszechniła informację o warsztatach.

Cykl warsztatów składa się z 6 spotkań dotyczących dbania o siebie, swój stan psychiczny oraz fizyczny, zdrowe odżywianie, budowania relacji z bliskimi, aktywności fizycznej i wielu innych aspektów niezbędnych do utrzymywania lub dążenia do dobrostanu w chorobie przewlekłej lub traumie.

Adaptacja materiałów oraz programu Chronic Disease Self-Management Program do potrzeb społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego nadal trwa. Zespół Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki w stałej współpracy z liderami projektu pracuje nad materiałami używanymi przez liderów podczas prowadzenia warsztatów w języku ojczystym. Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Health promotion for Ukrainian refugees and host community through Chronic Disease Self-Management Programs (CDSPM) approach in Poland (NIGRiR)” współpracy NIGRiR oraz WHO.

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje – 17 sierpnia godzina 15.00 online na platformie ZOOM.