2023-09-30

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2023

dzienosobstarszych.pl (1)

29 września 2023r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji odbyła się Konferencja Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 2023, poświęcona zdrowiu osób starszych.

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II”.

Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (https://www.prezydent.pl/) oraz patronat medialny Głosu Seniora (https://glosseniora.pl/) i  SeniorApp (https://seniorapp.pl/).

W konferencji wzięli udział prelegenci z Polski oraz innych krajów takich jak: Niemcy, Rumunia, Ukraina czy Szwecja. Konferencję otworzył Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – dr n. med. Marek Tombarkiewicz. Następnie wystąpili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pani Małgorzata Paprocka oraz Ministerstwa Zdrowia – Podsekretarz Stanu Pan Maciej Miłkowski. Wykład inaugurujący wygłosiła dr Paloma Cuchi, ówczesna Dyrektor Biura Regionalnego WHO na Polskę oraz Europę. Następnie głos zabrała dr Silvia Gatscher, Menedżer ds. działalności zdrowotnej w Krajowym Biurze WHO w Rumunii.

W panelach merytorycznych wzięli udział specjaliści różnych dziedzin: geriatrii (prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Konsultant Krajowy w dz. Geriatrii, prof. dr hab. n. med. Dorota Religa, geriatra z Karolinska Institute), kardiologii: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak oraz dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, ortopedii: prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, nefrologii: prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz, gastrologii: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, czy onkologii: dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, neurologii: prof. dr hab. n. med. Khrystyna Duve, dr n. med. Maria Martseniuk oraz rehabilitacji medycznej: prof. dr hab. n. med. Iana Andreieva.

Goście zagraniczni podzielili się również swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania programu Chronic Disease Self-Management Program w krajach takich jak Niemcy: prof. dr. rer. biol. hum. Marie-Luise Dierks oraz Marius Hartmann z Uniwersytetu Pacjenta w Hannowerze (Patientenuniversität https://www.patienten-universitaet.de/ ). 

A także wdrażania programu wśród Ukraińców przebywających w Polsce oraz Ukrainie – prof. dr hab. n. med. Iana Andreieva, prof. dr hab. n. med. Khrystyna Duve, dr n. med. Maria Martseniuk. Program został wdrożony w Polsce na potrzeby społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego, mający na celu nabycie umiejętności pozwalających na podniesie jakości życia w chorobie przewlekłej.

Podczas Konferencji wystąpiła także Grupa Wokalna „Retro” z Bemowskiego Centrum Kultury. W zespole śpiewają panie, które na emeryturze postanowiły nauczyć się śpiewać  i rozwijać swą pasję, dzieląc się nią z innymi.

Konferencja zostanie zwieńczona zbiorem abstraktów o tematyce poruszanej w trakcie konferencji, który zostanie opublikowany w formie elektronicznej i papierowej.